Asfaltering vid Locknevi Bygdegård

I vår strävan att utveckla och förbättra bygdegården har ännu ett steg tagits genom att asfaltering har skett runt bygdegården.

Syftet med asfalteringen är att öka tillgängligheten för alla vid olika evenemang. Det har visat sig att bl.a. personer med funktionshinder haft vissa svårigheter att använda sina hjälpmedel på ett rationellt sätt då gruset på ”vägarna” runt bygdegården utgjort vissa problem. Samma problem har det i vissa fall varit för barnfamiljer med barnvagnar då det varit svårt att dra vagnarna på gruset.

Ett annat syfte är att förenkla för de personer som lägger ner mycket arbete med att hålla bygdegården i bra skick så att den skall uppfattas som en attraktiv mötesplats. Det har genom åren lagts ner mycket arbetet med att hålla gångar/vägar ogräsfria vilket tar både mycket kraft och tid och vi hoppas att asfalteringen skall underlätta arbetet framöver.

JLB Mark & Asfalt AB är företaget som har utfört arbetet och vi vill tacka alla inblandade för ett väl utfört arbete.

Vi hoppas du som besökare ska ha glädje av våra förbättringar och uppleva att bygdegården är till för alla.


Bilder från asfaltering fins här