Vi arrangerar egna aktiviteter bl.a. Locknevi Classic Motor Show i juni, Midsommarfirande i juni, Locknevi Marknad i augusti och Nyårsfest, samt deltar i bygdens utveckling och samarbetar med andra föreningar.