Midsommarfirande Locknevi Bygdegård 2015

I år hade midsommarfirandet flyttats från Nygård till Bygdegården där midsommarafton 2015 firades. Ca 65 personer kommit för att vara med när midsommarstången restes och därefter fortsätta med traditionsenlig dans. Stången hade redan kvällen innan klätts av några i styrelsen.

Förutom dans som leddes av Mats Hansson med vänner, hade Bygdegårdsföreningen ordnat med fika samt lotteri.  Under det fortsatta firandet underhöll Mats och hans vänner tillsammans och var för sig med sång och musik.

Flera deltagare hoppades att detta blir en tradition.