Locknevi Classic Motor Show
Lördagen den 15 juni kl. 11-16,30
Utställning av fordon äldre än 30 år samt ombyggda fordon
Veteranmarknad,Rallyuppvisning
Konferencier Bengt Grafström,Underhållning Frazzes
Entre´ 100:-, Fri parkering, Kontant betalning
Info och anmälan Stefan Karlsson 0492-70051,70065 www.lockneviclassic.se

Midsommarfirande

Fredagen den 21 juni kl.10
Dans kring stången
Underhållning av ”Gårdspångagänget”
Fika och lotterier
Klädning av midsommarstången torsdagen den 20 juni kl.17